1) دارای سیفون اتوماتیک در کلیه مدل ها
2) بیشترین عمق لگن 19 الی 20 سانتی متر
3) دارای شیشه سکورین با ضخامت 10 میلیمتر
4) دارای سبد میوه شوی فلزی
5) دارای سیفون اتوماتیک
6)دارای زیر استیل
برای کسب اطلاعات بیشتر با 09122936347 تماس بگیرید